PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA COOKIES

 

 

 

 

  1. Obchodná spoločnosť MATRIX – nový život , o.z. , IČO: 51 464 641 , sídlo: Štadiónová 1423/20, 932 01 Veľký Meder , Slovenská republika, , číslo registra : VVS/1-900/90-53324 ako prevádzkovateľ (ďalej tiež „prevádzkovateľ“) na účely ochrany osobných údajov používa na tejto webstránke súbory cookies. Tie sú použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenej reklamy, ako aj za účelom čisto technických náležitostí fungovania webu ako je napr. prispôsobenie zobrazenia webovej stránky terapeutickemasaze.eu , chiropraxia.eu , hypnoterapia.eu , matrixuniverzum.eu, a jej podstránok.

  1. Nami používané cookies na účely ochrany osobných údajov môžeme rozdeliť do dvoch skupín: 

a) Cookies technického charakteru (zabezpečenie zobrazenia webovej stránky, meranie návštevnosti webu, … a pod.) sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

b) Cookies cielenej reklamy spracovávame na základe Vášho súhlasu.

3. Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť ďalej sprístupnené sprostredkovateľom ako sú Google, Facebook, prípadne ďalšie sociálne siete používané prevádzkovateľom napr. LinkedIn. Webové stránky však môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – a to úpravou vlastných nastavení webového prehliadača.

4. Zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov na webe (účel cielená reklama) je aktivované na základe odsúhlasenia návštevníkom webu = stlačením tlačidla “SÚHLASÍM”, ktoré nájdete v cookie bannery v spodnej časti webovej stránky terapeutickemasaze.eu. Uvedenému tlačidlu predchádza textové upozornenie v nasledovnom znení: „Prevádzkovateľ webu terapeutickemasaze.eu , chiropraxia.eu , hypnoterapia.eu , matrixuniverzum.eu  (MATRIX – nový život , o.z.) spracováva na tejto stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, analytické účely a v prípade vášho súhlasu tiež aj pre retargeting (cielená reklama). Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať v nastavení internetového prehliadača. Kliknutím na tlačítko SÚHLASÍM súhlasíte so zberom a použitím cookies. Viac informácií “ Po kliknutí na Viac informácií sa návštevníkovi v tom istom okne zobrazí celý text týchto Pravidiel používania cookies.

5. Súhlas vyššie uvedený udeľujete na dobu, ktorá je uvedená v cookies politike pri jednotlivých marketingových cookies. Váš súhlas so zberom údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať a to ak zmeníte nastavenia vami používaného internetového prehliadača.

6. Zhromaždené cookies súbory sú spracovávané hlavne cez služby Google Analytics, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

7. Následne sú spoločnosťou Google Inc. zozbierané údaje spracovávané v súlade s Pravidlami ochrany súkromia Google.

8. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

a) požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, ako aj vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, ako aj požadovať prístup k týmto údajom a požadovať ich doplnenie, aktualizáciu či opravu;

b) žiadať vymazanie vašich spracovávaných osobných údajov = právo byť zabudnutý – vaše údaje vymažeme pokiaľ vaša požiadavky nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami prevádzkovateľa;

c) v prípade pochybností o splnení našich povinností spojených so spracovaním osobných údajov máte právo obrátiť sa na nás info@terapeutickemasaze.eu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

d) viac o vašich právach a vybavovaní žiadostí z vašej strany sa dozviete v Zásadách spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:

typ cookies

názov

účel spracovávania

doba spracovávania

cookies tretích strán

Facebook

retargeting (opätovné cielenie reklamy), identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google

180 dní

cookies tretích strán

LinkedIn

retargeting (opätovné cielenie reklamy), identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti LinkedIn

180 dní

cookies tretích strán

Google Adwords

retargeting (opätovné cielenie reklamy), identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google

max. 390 dní

cookies tretích strán

Google Analytics

získavanie štatistických informácií

podľa nastavenia Vášho internetového prehliadača alebo do odstránenia informácie cez vymazanie cache